ضوابط دوري

PTC Ürün Test ve Belgelendirme Firması TS EN ISO IEC 17020 standartı kapsamı altında ‘ Kaldırma İletme Ekipmanları ve Basınçlı Kaplar ‘ kapsamlarında akrediteli bir kuruluş olması ile birlikte, yetkin ve tecrübeli periyodik kontrol ekibi ile bu alanlarda müşterilerine rakiplerinden daha kaliteli bir hizmet vermektedir.

 

PTC Firmasının kapsamında bulunan “ Kaldırma İletme Ekipmanları ve Basınçlı Kapların “ periyodik kontrollerinin her yıl üçüncü taraf bir kuruluş tarafından en az bir kere yapılması “ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince “ zorunlu olmakla birlikte iş güvenliği için de gereklidir.

 

PTC Ailesi olarak “ Kaldırma İletme Ekipmanları ” kapsamında akrediteli olarak;

Caraskal, Gezer Köprülü Vinç, Monoray Vinç, Portal Vinç, Yükleyici Kren, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu, Transpalet, Forklift, Taşıt Kaldırma Donanımı ekipmanlarına yıllık periyodik kontrol yapabilmekte ayrıca “ Basınçlı Kaplar “ kapsamında akrediteli olarak;

Basınçlı Hava Tankı, Kompresör Hava Tankı, Membranlı/Membransız Hidrofor Tankı ekipmanlarına yıllık periyodik kontrol yapabilmektedir.

 

Uzman ve yetkin ekibimiz ile beraber yürüttüğümüz Periyodik Kontrol kapsamımızda “ Kaldırma İletme Ekipmanlarına “ gerekli genel kontroller, fonksiyonel testler ve yük testleri itina ile yapılmakta ve aşağıdaki standartlar ile desteklenmektedir;

 • FEM 1.001

 • FEM 4.004

 • TS 2340

 • TS 10116

 • TS EN 280

 • TS EN 818-6/7

 • TS EN 1493

 • TS EN 1757-2

 • TS EN 12999

 • TS EN 13001-3-5

 • TS EN 13157

 • TS EN 13411-5

 • TS EN 13557

 • TS EN ISO 3691-1/2/5

 • TS ISO 4309

 • TS ISO 7592

 • TS ISO 22915-2

 • TS ISO 10245-5

 

Periyodik Kontrol kapsamımızda “ Basınçlı Kaplara “ gerekli genel ve görsel kontroller, fonksiyonel ve hidrostatik testleri çeşitli ölçü aletlerimiz ve hidrostatik test pompamız ile yapılmakta ve aşağıdaki standartlar ile desteklenmektedir;

 • TS EN 713

 • TS 1203 EN 286-1

 • TS 1911

 • TS 10576

 • TS EN 280-A1

 • TS EN 1012-1

 • TS EN 13445-1/5

 

Bu ekipmanlar dışında PTC Ailesi olarak teknik ekibimizle aşağıdaki ekipmanlarında yıllık/aylık periyodik kontrollerini gerekli teknik bilgiye sahip iş arkadaşlarımız ile birlikte sürdürmekteyiz.

Bu ekipmanlar ise;

 • İş Makineleri ( Ekskavatör, Loader, Silindir vb. )

 • Kaldırma İletme Ekipmanları ( Mobil Vinç, Gırgır ve Pergel Vinç,  İstif Makineleri, Konteynır Vinci vb. )

 • Basınçlı Ekipmanlar ( Buhar Kazanı, Yağ Kazanları, Otoklavlar, Kalorifer Kazanları, Kaynar Sıcak Su Tankı, Boylerler vb. )

 • Topraklama ve Paratoner Ölçümleri

 • Havalandırma ve İklimlendirme Ölçümleri

 • Yangın Söndürme Tesisat ve Sistemleri

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI PERİYODİK

KONTROLLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLİR.

 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

YÖNETMELİĞİ, İŞYERİNDE İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ SAĞLIK VE

GÜVENLİK YÖNÜNDEN UYULMASI GEREKLİ ASGARİ ŞARTLARI BELİRLER.

 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

YÖNETMELİĞİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN 30 VE 31 İNCİ

MADDELERİ İLE 9/1/1985 TARİHLİ VE 3146 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 2 VE 12 NCİ

MADDELERİNE DAYANILARAK VE 3/10/2009 TARİHLİ VE 2009/104/EC SAYILI

AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTFİNE PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

 

BU YÖNETMELİK, 20/6/2012 TARİHLİ VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KANUNU KAPSAMINA GİREN TÜM İŞYERLERİNİ KAPSAR.

 

PERİYODİK KONTROL : 

 

İş ekipmanlarının,öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili

 

kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir.

 

PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ :

 

İlgili branşlardan mühendis,teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerlerdir.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu

 

ekipmanın çalışanlara sağlık ve

 

güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ :

 

 İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda,

 

ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde

 

ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru

 

kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

 

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş

 

ekipmanının;Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin

 

yapılması,çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre

 

kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek

 

durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik

 

koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli

 

kontrollerin yapılması, sağlanır.Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her

 

istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.İş ekipmanı işletme dışında

 

kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

 

A TİPİ MUAYENE KURULUŞU OLAN PTC ÜRÜN TEST VE BELGELENDİRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OLARAK AKREDİTASYON KAPSAMIMIZ